Obchody 130 lecia OSP Skołyszyn
Dodane przez ospskolyszyn dnia Sierpień 22 2014 19:03:26

Obchody 130 lecia OSP Skołyszyn

 photo IMG_9871_zps93754982.jpgWręczenie nowego sztandaru, odsłonięcie pamiątkowej tablicy, zasadzenie „Dębu Wolności”, koncerty zespołów to główne akcenty uroczystości zorganizowanej z okazji 130 lecia OSP Skołyszyn, które odbyły się 9.08.2014r. Obchody poprzedziła msza święta w kościele parafialnym sprawowana przez J.E. Ks. Bp Jana Wątrobę Ordynariusza Diecezji Rzeszowskiej, w asyście Ks. dr bryg. Jana Krynickiego Krajowego Kapelana Strażaków oraz kapelanów z powiatu rzeszowskiego, strzyżowskiego i jasielskiego, w trakcie której został poświecony sztandar.


  photo readon_zpsb91f2604.gifCzytaj więcej


Rozszerzona zawartość newsa

Obchody 130 lecia OSP Skołyszyn


Wręczenie nowego sztandaru, odsłonięcie pamiątkowej tablicy, zasadzenie „Dębu Wolności”, koncerty zespołów to główne akcenty uroczystości zorganizowanej z okazji 130 lecia OSP Skołyszyn, które odbyły się 9.08.2014r. Obchody poprzedziła msza święta w kościele parafialnym sprawowana przez J.E. Ks. Bp Jana Wątrobę Ordynariusza Diecezji Rzeszowskiej, w asyście Ks. dr bryg. Jana Krynickiego Krajowego Kapelana Strażaków oraz kapelanów z powiatu rzeszowskiego, strzyżowskiego i jasielskiego, w trakcie której został poświecony sztandar.

FOTORELACJA <<

 photo IMG_9862_zps9304e9e9.jpg

Uroczysty apel rozpoczęto od złożenia meldunku przez dowódcę uroczystości Piotra Śmietanę wiceprezesowi Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Januszowi Koniecznemu o gotowości oddziałów oraz wciągnięciu flagi związkowej na maszt. Prezes OSP Stanisław Święch przywitał licznie przybyłych zaproszonych gości, m.in.: Senator RP Alicję Zając, Wiceprezesa ZG ZOSP RP Janusza Koniecznego, Ks. Bp. Jana Wątrobę, Wicewojewodę Podkarpackiego Alicje Wosik, Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP nadbryg. Bogdana Kuligę, Wójta Gminy Skołyszyn Zenona Szurę, Przewodniczącego rady Gminy, poczty sztandarowe jednostek OSP z terenu Gminy Skołyszyn. Po powitaniu gości przedstawił rys historyczny jednostki.  Jednostka powstała w roku 1883 kiedy to utworzono kolejowe pogotowie pożarniczego na stacji kolejowej przez Naczelnika stacji Pana Hendzla, a w roku  1884  powstaje Ochotnicza Straż Pożarna w Skołyszynie.

 

Już w roku 1887 – jednostka bierze udział w uroczystości poświęcenia sztandaru OSP Biecz,  a 12 maja 1903 – jednostka uczestniczy w gaszeniu groźnego pożaru miasta Biecz. W roku 1913 – prezesem OSP jest Jan Frużyński, naczelnikiem Franciszek Syzdek, a zastępcą Stanisław Holewiak. W latach następnych prezesem zostaje Wiktor Święch a naczelnikiem Franciszek Frużyński, których staraniem w roku 1918 zbudowano skromną remizę. Przetrwała ona do 1968 roku. Wcześniejsza drewniana spłonęła w czasie działań w okresie I wojny światowej, której 100 rocznicę wybuchu obchodzimy w br. W roku 1967- prezesem OSP zostaje Roman Ofiarski, który w latach późniejszych pełnił funkcje Prezesa Zarządu Gminnego OSP, Członka Prezydium ZOP i  ZOW a w latach 1983 – 1986 był członkiem Zarządu Głównego Związku. Za jego kadencji wybudowano remizę z Klubem Rolnika i Strażaka, jednostka otrzymała pierwszy samochód ŻUK wraz z nowym wyposażeniem. Naczelnikiem OSP w tym okresie był Zygmunt Święch, kierowcą Eugeniusz Frużyński. Jednostka OSP przeprowadza generalny remont Domu Ludowego, na którego otwarcie przybył ówczesny Komendant Wojewódzki Straży Pożarnych płk. Bazanowski, który wręczył członkom harcerskiej drużynie pożarniczej odznaki hełmofonu z toporkiem w związku z wyróżnieniem jakie drużyna otrzymała w ogólnopolskim konkursie z zakresu przepisów p.poż. Uroczyste otwarcie rozbudowanego Domu Strażaka odbyło się 22 lipca 1971r. a jednostka otrzymała używany  przez jasielskich strażaków samochód Star 25. Drugim kierowcą zostaje Władysław Patrzyk a następnie Andrzej Stachacz. W latach 1979 - 1997  prezesem jest Jan Kardaś. W tym czasie przystąpiono do kolejnych modernizacji i rozbudowy remizy. Jednostka otrzymuje z KRSP z Jasła samochód Star 244 GBA 2,5/16. Dotychczasowy samochód Star 25 zostaje przekazany do OSP Harklowa. W dniu  23.01.1980 – jednostka OSP otrzymuje sztandar, który zostaje odznaczony Złotym Medalem Za zasługi dla  pożarnictwa.

W tym samym roku, w maju  sztandar zostaje poświęcony przez Ks. Józefa Śnieżka proboszcza parafii Sławęcin. W remizie zawieszono poświęcony krzyż. Nadal aktywnie działa Harcerska Drużyna Pożarnicza, której drużynowym jest hm Stanisław Święch, w roku  1984 drużyna bierze  udział w Centralnych Manewrach Techniczno Obronnych ZHP zajmując VI miejsce w Polsce. W późniejszych latach członkowie tej drużyny zajmowali czołowe miejsca na zawodach rejonowych i wojewódzkich, liczne puchary znajdują się w świetlicy OSP. W roku 1989 z funkcji Naczelnika OSP rezygnuje Zygmunt Święch i swoje obowiązki przekazuje Mieczysławowi Warchołowi, który pełnił funkcje do roku 2010, kiedy to obowiązki Naczelnika przyjął Marek Labut. Rok 1994 to jubileusz 110 lecia OSP. 15.05.1994 roku jednostka ze składek wśród strażaków i mieszkańców Skołyszyna otrzymuje drugi sztandar z wizerunkiem Św. Floriana, który zostaje udekorowany Złotym Znakiem Związku i poświęcony w Kościele parafialnym w Skołyszynie przez ks. Tadeusza Wawryszko, który w roku 1993 został mianowany przez Ks. Bp. Kazimierza Górnego Rejonowym Kapelanem Strażaków. Przed remizą stanął cokół ze Św. Florianem. Wydano monografię autorstwa Czesława Leosza „Z dziejów i rozwoju OSP w Skołyszynie”. Z chwila utworzenia Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego w roku  1995 – jednostka OSP Skołyszyn jako jedna z czterech w ówczesnego powiatu zostaje włączona do systemu. W roku  1997 w związku z rezygnacja z funkcji Prezesa OSP przez dh Jana Kardasia funkcję tą powierzono  Stanisławowi Święch. W tym okresie przystąpiono do kolejnych remontów remizy. Zorganizowano pierwsze ślubowanie członków MDP wstępujących w szeregi OSP. Przeprowadzono kapitalny remont instalacji wodno-pianowej w samochodzie Star. Z okazuj  jubileusz 115 lecia OSP w roku 1999 jednostka zostaje odznaczona Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza. Rozpoczęto pozyskiwanie  nowoczesnego sprzętu m.in. pompy pływającej, agregatu prądotwórczego, pompy szlamowej, łodzi wiosłowej. Wymieniono umundurowania bojowego typu moro na obowiązujące. Dzięki przychylności dh Janusza Koniecznego Prezesa ZOW ZOSP RP w roku 2001 – jednostka otrzymuje nowy samochód Lublin, który w latach następnych został wyposażony w agregat wysokociśnieniowy, i inny sprzęt do ratownictwa technicznego i drogowego. Ze względu brak miejsca do odpowiedniego zabezpieczenia mienia strażackiego w remizie OSP, w roku 2002 podjęto starania o rozpoczęcie budowy nowej funkcjonalnej remizy.

W roku 2003  powołano Społecznego Komitetu Budowy strażnicy pod przewodnictwem Ks. Tadeusza Wawryszko, w skład którego oprócz członków Zarządu OSP weszli ówczesny Prezes ZOG ZOSP RP Franciszek Labut, późniejszy Prezes ZOP w Jaśle, Stanisław Zabawa Wiceprezes ZOG, Stanisław Gołosiński Wójt Gminy, inspektor Nadzoru Zygmunt Malarz. Dzięki przychylności władz samorządowych gminy pozyskano działkę, zlecono wykonanie dokumentacji,  a w konsekwencji rozpoczęto budowę. Budowa remizy prowadzona była systemem gospodarczym do roku 2006. Po powodzi w 2006 roku  jednostka została doposażona w dodatkowy sprzęt z dotacji z MSWiA – Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych, dzięki wstawiennictwu Posła Stanisława Zająca. W 2007 roku reaktywowano działalność  Harcerskiej i Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, na której czele stanął Remigiusz Florian Święch. Zakupiono tor przeszkód zgodnego z wymogami CTIF rozpoczęto szkolenia, drużyna uczestniczyła w wielu przedsięwzięciach  sportowo-pożarniczych, wydarzeniach patriotycznych w tym, w roku 2009 uczestniczyła w obchodach 70 rocznicy Szarych Szeregów w Warszawie. W dniu 3 maja 2008r , w przeddzień obchodów 125 lecia OSP odbyła się podniosła uroczystość, uroczystego wprowadzenie relikwii św. Floraian. Uroczystość sprowadzenie relikwii upamiętnia pamiątkowa tablica zamontowana w kościele parafialnym. W roku  2009  opracowano Studium wykonalności wraz z wnioskiem pod nazwą „Remiza OSP jako Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego” i złożenie do Urzędu Marszałkowskiego w ramach naboru wniosków z RPO WP 2007-2013. Wniosek został pozytywnie rozpatrzony i rozpoczęto procedurę przetargową na prace wykończeniowe budowanej remizy, zakup wyposażenie w tym montaż zintegrowanego sytemu alarmowania i powiadamiania, oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gasniczego. Prace wykończeniowe przy remizie trwały do 10 listopada 2010 roku, kiedy to odbyła się uroczystość oddania do użytku budynku wraz z nowym średnim samochodem ratowniczo – gaśniczym. Po wieloletnich staraniach jednostka posiada nowoczesną, funkcjonalną strażnicę.

Dokończenie budowy rozpoczętej w 2002 roku było możliwe dzięki otrzymanej dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013. Celem głównym złożonego projektu była poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Skołyszyn oraz gmin ościennych w aspekcie potencjalnych zagrożeń w sytuacji pożarów, klęsk żywiołowych, awarii i katastrof technicznych, chemicznych i ekologicznych. Dzięki dokończeniu budowy wolnostojącego budynku przeznaczonego na potrzeby Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz zakupowi wyposażenia remizy OSP, obiekt służy jednostce OSP jako baza sprzętu niezbędnego do likwidacji różnego rodzaju zagrożeń występujących na terenie gminy i powiatu Jasielskiego. W budynku został zgromadzony niezbędny specjalistyczny sprzęt do monitorowania, alarmowania i usuwania skutków zdarzeń. W części pomieszczeń powstały sale dydaktyczno szkoleniowe na potrzeby OSP i GCZK, wykorzystywane w sytuacjach kryzysowych na potrzeby osób ewakuowanych lub inne cele związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych. Jednostka OSP Skołyszyn funkcjonuje jako Jednostka Operacyjno Techniczna I kategorii, posiada 30 przeszkolonych strażaków ratowników, którzy posiadają aktualne badania lekarskie i ubezpieczenie indywidualne. W szeregach OSP działa społecznie 8 strażaków Państwowej Straży Pożarnej. Położenie przy drodze krajowej k-28 relacji Medyka – Wadowice i szlaku kolejowego Jasło – Stróże  oraz wzdłuż rzeki Ropa wymaga od strażaków ciągłego doskonalenia się w celu likwidacji licznych wypadków drogowych, akcji powodziowych czy innych współczesnych zagrożeń. Jest jednostką, która najczęściej uczestniczy w działaniach ratowniczo - gaśniczych, z pośród 98 jednostek funkcjonujących na ternie powiatu jasielskiego. Średniorocznie uczestniczymy w 70 akcjach.

 

 

Po przedstawieniu rysu historycznego, Tadeusz Sieniawski – członek Prezydium ZOW ZOSP RP w Rzeszowie odczytał akt nadania nowego sztandaru jednostce „jako symbol ofiarnego działania w ochronie przeciwpożarowej na rzecz ratowania życia, zdrowia i mienia”. Sztandar odebrał z rąk wiceprezesa Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Janusza Koniecznego Stanisław Święch, który wręczył go pocztowi sztandarowemu w składzie Marek Labut, Maksym Stachacz, Mateusz Furmanek. Symboliczne gwoździe w drewniany drzewiec sztandaru, wbili kolejno: senator RP Alicja Zając, wiceprezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Janusz Konieczny, Ordynariusz Diecezji Rzeszowskiej ksiądz biskup Jan Wątroba, Krajowy Kapelan Strażaków ks. bryg. Jan Krynicki, Podkarpacki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie nadbryg. Bogdan Kuliga, Wicewojewoda Podkarpacki Alicja Wosik, dyrektor Biura Poselskiego Bogdana Rzońcy Mateusz Lechwar, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle st. bryg. Wiesław Latoszek, prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP Stanisław Święch, Kapelan Powiatowy Strażaków ks. Tadeusz Wawryszko, Wójt Gminy Skołyszyn Zenon Szura, były Wójt Gminy Stanisław Gołosiński oraz Naczelnik OSP Skołyszyn Marek Labut. Z okazji jubileuszu 130 lecia działalności, na frontonie remizy została odsłonięta pamiątkowa tablica ufundowana przez strażaków oraz mieszkańców Skołyszyna . Tablica ta upamiętnia również kanonizację papieża Polaka Jana Pawła II. Na granitowej płycie wyryto złotymi literami okolicznościową inskrypcję: „W 130 rocznicę założenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Skołyszynie w podziękowaniu tym, którzy byli i są gotowi ponieść ofiarę dla innych, ratując życie i dobytek swoich współobywateli, realizując w ten sposób strażackie motto „Bogu na chwałę, ludziom na ratunek”. Ponadto umieszczono na niej wizerunek świętego Jana Pawła II i jego cytat „Nie lękajcie się… Ja jestem z Wami”. Aktu odsłonięcia dokonali: Janusz Konieczny, Alicja Zając, Alicja Wosik, nadbryg. Bogdan Kuliga, st. bryg. Wiesław Latoszek, Zenon Szura, Stanisław Święch oraz przedstawiciel Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.

 

 photo IMG_0015_zpsea9e9bd5.jpg

Ochotnicza Straż Pożarna w Skołyszynie przyłączyła się do inicjatywy Kancelarii Prezydenta RP i Lasów Państwowych sadzenia „Dębów Pamięci” w 25. rocznicę pierwszych demokratycznych wyborów w kraju. Drzewko przekazane przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Krośnie, którą reprezentował Nadleśniczy Nadleśnictwa Kołaczyce Andrzej Kochmański posadzono przed remizą, a o inicjatywie przypominał będzie kamienny głaz z pamiątkową tabliczką. Z tej okazji Prezydent Bronisław Komorowski wystosował okolicznościowy list do uczestników jubileuszu, w którym napisał:

„Kiedy Państwa pradziadkowie 130 lat temu postanowili powołać do istnienia ochotniczą straż pożarną wiedzieli tak samo jak my dziś, że tylko wspólnym wysiłkiem, wspólną inicjatywą mogą uczynić nasze życie lepszym i bezpieczniejszym. Wywiązali się z tego zadania znakomicie, pozostawiając najgodniejszych spadkobierców: dzisiejszą OSP w Skołyszynie. Niewiele jest przykładów równie odpowiedzialnego powołania jak bycie strażakiem. Niewiele jest instytucji, które w tym samym stopniu co straż pożarna odpowiadają za ludzkie życie i zdrowie, za nasz dobytek, także poczucie ładu i spokoju. W tym roku obchodzimy 25-lecie naszej wolności, Polski wolnej w Unii Europejskiej, Polski bezpiecznej w NATO.

Zwycięstwo Solidarności i demokracji oraz wielkie przemiany ustrojowe pozwalają nam dziś na pozostawienie trwałego świadectwa naszego patriotyzmu, odpowiedzialności za społeczeństwo i przywiązanie do ziemi rodzinnej. I takim właśnie świadectwem jest właśnie działalność strażaków ze Skołyszyna, ich odwaga i poświęcenie. Serdecznie za to dziękuję. Z radością i satysfakcją przyjąłem także fakt włączenia się skołyszyńskiej OSP w akcję sadzenia Dębów Wolności. To piękne pomniki, bo pomniki żywe. Dlatego właśnie nasi przodkowie najpierw marząc o niepodległości, a potem radując się z jej odzyskania w 1918 roku w miastach, miasteczkach i wioskach sadzili dęby jako znak narodowej pamięci i nadziei. Nawiązujemy w tym roku do tej pięknej tradycji i tak jak oni sadzimy Dęby Wolności. Chcemy życzyć Rzeczpospolitej, żeby wzrastała i nabierała mocy tak jak te wspaniałe drzewa, by rozwijała się i sięgała wysoko, budząc szacunek i podziw. I wreszcie by jej rozwój wsparty był na silnych, głęboko sięgających korzeniach tradycji i tożsamości. Niech więc ten dziś zasadzony dąb pozostanie świadkiem trwałości i mocnego zakorzenienia tak Państwa lokalnej społeczności, jak i całej wielkiej wspólnoty Polaków. Gratulując pięknego jubileuszu życzę wszystkim strażakom i mieszkańcom tej ziemi osobistego szczęścia i pomyślności”.

Po zasadzeniu „Dębu wolności”, w uznaniu zasług dla społecznej ochrony przeciwpożarowej oraz długoletnią wzorową działalność w szeregach ochotniczej straży pożarnej Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP na wniosek Zarządu Oddziału Powiatowego oraz Zarządu Oddziału Wojewódzkiego uchwałą z dnia 12 czerwca 2014 roku nadało Złoty Znak Związku Mieczysławowi Warchoł oraz Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza Andrzejowi Stachacz. Ponadto medale „Za zasługi dla pożarnictwa” otrzymali druhowie: Jarosławow Zawisza (złoty), Maksym Stachacz (srebrny), Miłosz Łacek (brązowy) i Rafał Gorczyca (brązowy). Po uroczystym apelu na pobliskim stadionie odbył się cykl koncertów w wykonaniu m.in. orkiestry dętej z OSP Brzozów wraz z mażoretkami, zespołu „Tangled” i „Etny”, dla najmłodszych czynne było tzw. wesołe miasteczko. Całość imprezy zakończyła dyskoteka pod gwiazdami. Obchody jubileuszowe zostały zorganizowane dzięki pozyskanym przez OSP środkom z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Obecny zarząd działa w składzie: Stanisław Święch – prezes, Eugeniusz Frużyński – wiceprezes, Mieczysław Warchoł – wiceprezes, Marek Labut – naczelnik, Karol Stachacz – zastępca naczelnika, Jarosław Zawisza – zastępca naczelnika, Eugeniusz Szpak – skarbnik, Stanisław Banaś – sekretarz, Andrzej Stachacz, Tadeusz Zawisza i Jan Szpak członkowie.

Tekst Stanisław Święch

Zdjęcia autorstwa K.Święch